Alkatea

Amaia del Campo Berasategui  EAJ / PNV

Alkate-Lehendakariari dagokio Udal Gobernua eta Udal Administrazioa zuzentzea, baita indarrean dauden legeek ematen dizkioten funtzioak betetzea ere, eta horien artean, Udal Gobernua osatzen duten arloak eta udal administrazioa osatzen duten sailak, zerbitzuak eta bestelako erakundeak antolatzea. Era berean, Alkate-Lehendakariaren eskuduntza da Udala ordezkatzea, eskuordetu ere egin dezakeelarik. Alkateak postua hutsik uztekotan, edota kanpoan edo gaixorik egotekotan, Alkateordeek ordeztuko dute, izendapenen hurrenkeran eta emandako eskuduntzekin.

 Arautegi Organikoa
Arautegi Organikoa ..584 Kb